dissabte, 14 de desembre de 2013

Els ocells d'Esparreguera a l'hivern (2ª part)

Tal com estava previst, la jornada matinal de continuació sobre l'estudi dels ocells hivernals d'Esparreguera, duta a terme aquest mateix matí, s'ha esdevingut exitosament! Aquesta vegada, l'anellador encarregat fou Jorge de Pedro acompanyat de l'inimitable amfitrió: Frederic!!

Vista de les oliveres de la zona i al fons, l'espectacular muntanya de Montserrat


Igual que l'útima vegada, Frederic ja ha deixat l'estació preparada i muntada la nit abans per tal d'avançar feina i reduïr esforços. Segons paraules de Jorge: anellar amb ell és com anar a dinar a "taula posada", demostrant excel·lents atencions, saber estar i "savoir faire".


Aspecte de la taula de treball amb tot el material requerit.

La jornada ha estat bastant assossegada, amb bon temps i abundants captures. Tanmateix, la varietat d'exemplars ha sigut equivalent a la de la 1ª sessió, incloent l'anellament de dues espècies que, tot i ser presents normalment a l'àrea, l'altra vegada no es van capturar: el Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) i el Pardal de bardissa (Prunella modularis).
A destacar el registre d'individus re-capturats (control) amb els tres remitents comuns a Catalunya: ICONA, Aranzadi i Rings.cat; fenòmen probablement atribuïble a les bones condicions del biòtop per a la residència dels ocells.

Exemplars de la família Turdidae: esq. Merla femella, dr. Tord comú

El recompte final és de 57 ocells de 6 espècies diferents, distribuïts de la següent manera:
  1. Pardal de bardissa (Prunella modularis) = 1
  2. Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) = 41
  3. Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) = 6
  4. Pit-roig (Erithacus rubecula) = 4
  5. Tord (Turdus philomelos) = 1
  6. Merla (Turdus merula) = 4
Jove de l'any (codi EURING 3) de Pardal de bardissa, característica determinable pel color de l'iris.

L'espècie més abundant en la zona, el Tallarol de casquet.

Desitgem realitzar més jornades hivernals el pròxim any en aquesta contrada, amb la missió de poder ampliar els coneixements obtinguts fins ara sobre la seva diversitat! Voldreu acompanyar-nos??

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada